CauseMatch

עולים קומה
ישיבת ניר קרית ארבע חברון

פּרוֹיֶקט של:
ישיבת ניר

עולים קומה
ישיבת ניר קרית ארבע חברון

ישיבת ניר קרית ארבע – חברון, ישיבת הסדר- גבוהה, חלוצת ההתיישבות המתחדשת המשלבת תורה עם דרך ארץ מזה חמישים שנה. הישיבה נבנתה על יסודות השילוב בין תורה לדרך ארץ, קיום מצוות עם חיבור לכלל, לתקומת עם ישראל ואחדותו, לאהבת העם והארץ. העמקה לימודית לצד עשיה בכל תחומי החיים

3,034,011 נתרם מתוך יעד שֶׁל ₪3,000,000
ימים נותרו
הכנס סכום
...
תורמים
תרומה אפקטיבית
): מצטערים, לא מצאנו תורם בשם כזה
 • סיימון ג'קסון ₪360

 • שלום אריכא ₪52

 • דרך ארץ ציוד טיולים ₪200

 • בעילום שם ₪30

 • בעילום שם ₪300

 • אברהם פישר ₪36

  לעילוי נשמת אמי מורתי ברכה בת ר" אלתר זאב ושרה פייגע

 • מוטי בן שושן ₪101

 • דוד בר כוכבא ₪260

 • תמר מנלון ₪100

 • אטקינס דביר ₪50

ראה כל התורמים

ישיבת ניר קרית ארבע – חברון, ישיבת הסדר- גבוהה, חלוצת ההתיישבות המתחדשת המשלבת תורה עם דרך ארץ מזה חמישים שנה. הישיבה נבנתה על יסודות השילוב בין תורה לדרך ארץ, קיום מצוות עם חיבור לכלל, לתקומת עם ישראל ואחדותו, לאהבת העם והארץ. העמקה לימודית לצד עשיה בכל תחומי החיים

מזה כ-50 שנה שישיבת ההסדר-הגבוהה "ניר" בקרית ארבע-חברון, חלוצת ההתיישבות המתחדשת, משלבת תורה עם דרך ארץ. 
הישיבה נבנתה על יסודות השילוב בין תורה לדרך ארץ, קיום מצוות עם חיבור לכלל ותקומת עם ישראל ואחדותו, אהבת העם והארץ, תוך העמקה לימודית לצד עשיה בכל תחומי החיים.
אופייה של הישיבה בא לידי ביטוי במבטה הכלל ישראלי-גאולתי המייחד את הדור, אידאה הבאה מתוך יניקה רבת שנים מתורתם של ענקי התורה והדור- הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל ובנו רבנו הרב צבי יהודה קוק.
הישיבה בנתה דורות של לוחמים, אנשי חינוך, אישי ציבור ואנשי תורה בעולם המעשה.
מתוך הישיבה קמו גרעיני התיישבות רבים, הן על ידי תלמידי הישיבה בפועל והן מכח החזון האיתן שהשפיעה הישיבה על כלל עם ישראל מעת שובנו אל מרחבי ארץ ישראל באייר תשכ"ז.


אנחנו ב"ה גדלים ומתפתחים באיכות ובכמות ומדי שנה מגיעים תלמידים חדשיםאך המקום צר מלהכיל. 
את שנת הלימודים הנוכחית פתחו כ-110 בחורים ואברכים, השוקדים על לימוד הגמרא בעיון מעמיק ובהתמדה, מבלי לוותר על השמחה הגדולה המייחדת את הישיבה, וכן כ-30 תלמידות במדרשת השילוב לבנות.
בימים אלו ממש, אנו רוצים לעלות קומה ולחדש את בית המדרש הישן, הנמצא בקומה העליונה של הישיבה ולהחזירו לשימוש יומיומי, לטובת תלמידי הישיבה, לטובת הדורות הבאים.
 
בס"ד, הצלחנו לגבש קבוצת תורמים נדיבי לב שהבטיחו להכפיל פי-3 כל תרומה שתתקבל עד סוף הקמפיין. התורמים יתנו 2,000,000 ש"ח,
אך בכדי להגיע אל היעד אנחנו צריכים לגייס עוד 1,000,000 ש"ח ולכן אנחנו פונים אליכם!
רק בזמן הזה, שקל 1 שלכם= 3 שקלים!
בתרומתכם אתם בונים ומחזקים את התורה ומרחיבים את ההתיישבות בקרית ארבע-חברון.
הקמפיין יתפרש על פני 30 שעות בלבד שיחל ביום רביעי כ' כסלו 28.11 לחידוש בית המדרש הישן בקומה העליונה.
לשם כך אנחנו זקוקים לכל אחד ואחד מכם, לעזרה שלכם בתרומה ובהפצת המסר.
 
ב-כ' כסלו כולנו עולים קומה! הצטרפו אלינו ותרמו עכשיו 
 
 לתרומות ופרטים נוספים חייגו -
0552445433
 

כל התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46
ישיבת ניר - קרית ארבע ע"ר 580068070