1719239642
ateret chachamim ateret chachamim
זמן נותר: 0שעות 0דקות 0שניות
0%
1,666,781גוייס
0%
0 מתוך ₪ 0 גוייס גוייס
0 תורמים
LOADING DATA . .
תרום והשטח יתמלא:)
טוען תורמים...
LOADING DATA . .
מצטערים, לא נמצא מתרים בשם זה
  • %
    0מתוך ₪0 גוייס
    0 תורמים

מה יכול לגרום לקדוש ברוך הוא ולפמליא של מעלה לרצות אותך חי, בריא, עשיר ומפרנס בכבוד משפחה שכל ילדיה רק עושים נחת?
מה יכול לסתום את פיות כל המקטרגים, המשטינים, "עין הרע" ושאר מרעין בישין, ולצמצם את נוכחותם 'לאפס'?

"כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, מבטלה בשבילו, שנאמר ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה" (בבא מציעא פ"ה ע"א).
אילו רק יכלת, היית מחזיר יהודי אחד בתשובה שלימה, מלמד אותו תורה, וזוכה לקבל בעלות על גזירות שמיים... לו רק יכלת...

פקח עיניים... תתרגש... יש מישהו שמוכן לעשות זאת בשבילך...

הגאון הגדול הרב חיים רבי שליט"א, לא הסתגר בארבע אמותיו בירושלים עיה"ק בה נולד, אלא ירד לחולון בהוראת מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, ומאז הוא, תלמידיו, ותלמדי תלמידיו, רק מוציאים "יקר מזולל".
בנים לעבריינים, מובטלים, קשיי יום, וכאלו שלא הכיר אות של יהדות, מכהנים היום פאר כראשי ישיבות, רבני קהילות, דיינים ומוצי"ם, ומפארים את מזרח עולם התורה.
44 שנה של זיכוי הרבים, 44 שנה של השבת בנים לאביהם שבשמים "אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזירה, מבטלה בשבילו".

והיום לאחר 44 שנה של מסירות נפש, והשבתם של רבבות מאחינו לצור מחצבתם, האימפריה התורנית עומדת בפני קריסה חס ושלום, וזו השעה שלך!
משבר הקורונה, ממשלת הקיצוצים, והמצב הכלכלי הרעוע, נתנו את אותותיהם במוסדות הקודש עטרת חכמים. ואם לא יקרה "נס", כל פעילות הקודש הזו תיעצר לחלוטין.
האיש שעל העדה, מלאך האלוקים, הלב הענק שפועם באהבת ישראל ואהבת ה' יתברך, הגאון הגדול הרב חיים רבי יאריך ה' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים. פונה אליכם בפעם הראשונה בבקשת שותפות.
"עזרו לי לחולל את הנס לו זקוקים המוסדות, יחד נחולל ניסים ברבבות בתים נוספים, ותזכו להבטחת הישועות האישיות שלכם בגזירות טובות".

נפעל לחולל את הנס במוסדותיו של הגאון הצדיק שליט"א, ונזכה לחולל את הניסים הדרושים לנו ולבני בתינו בחיינו האישיים.
מאות אלפי יהודים, מכל מעגלי ההשפעה של הרב בכל רחבי הארץ והעולם, יטעינו על כף המאזניים אלפי ורבבות מצוות ושעות לימוד תורה "יקר מזולל" – כשהכול נזקף לזכותך!

ולא לחינם הפטיר מרן שר התורה רבינו חיים קנייבסקי שליט"א, לאחר ששמע מגיסו הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין שליט"א על היכרותו האישית עם הרב ופעליו, שניתן לומר שמי יתרום הוראת קבע בסך 110 ש"ח לחודש (כמניין "נס") למשך שנה, למוסדותיו של הגה"צ הרב חיים רבי שליט"א, יזכה לנס אישי.

"וּבְחָנ֤וּנִי נָא֙ בָּזֹ֔את" (מלאכי ג, י)
יחד נחולל את הנס הבא!
מי לה' אלי!